Logo-doh
ثبت‌شده: 08 آذر 1399
بازنگری: 25 اردیبهشت 1400
پذیرفته‌شده: 26 اردیبهشت 1400
انتشار الکترونیکی: 15 شهریور 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

تصویر سلامت. 1400؛12(3): 209-213.
DOI: 10.34172/doh.2021.21
  تعداد مشاهده چکیده: 264
  تعداد دانلود PDF: 159

پیشگیری از بیماریها

یادداشت

راه‌اندازی کلینیک تعدیل شخصیت در ایران: رهیافت نوین برای روان‌پزشکی شخصیت با رویکرد ابعادی

علیرضا فرنام 1* ORCID logo، بهاره دلجو 2 ORCID logo، معصومه زمانلو 3 ORCID logo

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 کارگروه توسعه دانش روان‌پزشکی و روان‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3 مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

چکیده

اهمیت سلامت روان روز به روز در مراقبت‌های بهداشتی برجسته‌تر می‌شود و رویکرد درمان از اختلالات شدید و مزمنی که موضوع غالب در گذشته بود به سمت درمان طیف‌هایی از اختلالات خفیف‌تر و نیز کمک به ارتقای عملکرد، سلامت، شادمانی و تعالی پیش می‌رود. در این راستا سیستم‌های تشخیصی جدید بر تغییر موضع از رویکرد قبلی، یعنی تشخیص و درمان طبقه‌ای (Categorical) به رویکرد ابعادی (Dimensional) راهنمائی شده‌اند. این تغییرِ موضع ممکن است شیوه‌های رایج مراقبت روان را تحت تأثیر قرار داده و نیازمند رهیافت‌ها، دستورالعمل‌ها و مراقبت‌های طراحی شده ی جدیدی باشد که می‌توانند انقلابی در مقوله ی سلامت روان ایجاد کنند. لذا در این راستا راه‌اندازی کلینیکی مانند کلینیک تعدیل شخصیت (Personality Modulation) و ارائه خدمات آموزشی- درمانی در قالب این کلینیک راهبردی با هدف مراقبت و ارائه خدمات منطبق با به-روزترین نظام طبقه‌بندی تشخیصی لازم می‌بود؛ به صورتی که بتوان رشد و اعتلای سلامت روان را به طور گسترده‌تر و حتی در مورد افراد روی هم رفته سالم یا افرادی با اولویت رشد و ترقی روان تسهیل نمود. در این رویکرد به کسانی خدمات ارائه می‌شود که در تقسیم‌بندی‌های جدید روان‌پزشکی یازدهمین بازنگری طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها (International Classification of Diseases (ICD-11))، تحت کد دشواری شخصیت (Personality Difficulty) قرار می‌گیرند و خدمات مزبور منجر به ارتقای ایشان در زمینه‌های شخصی، شغلی و اجتماعی خواهد شد. در پاسخ به کاستی‌های سیستم‌های طبقه‌بندی قبلی، نسخه یازدهم طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها، رویکرد جدیدی را برای طبقه‌بندی اختلالات شخصیت اتخاذ کرده است که از نوع رویکرد ابعادی بوده و در آن تمرکز در وهله اول بر تشخیص و تعیین شدت بیماری و سپس تعیین دامنه ی علائم مشتمل بر پنج دامنه ی صفاتی دخیل در اختلالات شخصیت می‌باشد. این پنج دامنه شامل عواطف منفی (Negative Affectivity)، غیراجتماعی بودن (Negative Affectivity)، علیه اجتماع بودن (Dissociality)، عدم کنترل تکانه (Disinhibition) و وسواسی‌گری (Disinhibition) است2، 3. تایرر (Tyrer) و همکاران4 ضمن پایه‌گذاری این طبقه‌بندی جدید ابعادی، همچنین فضا را برای ارائه تشخیص جدید تحت عنوان دشواری شخصیت باز نمودند. تشخیص دشواری شخصیت به خودی خود یک اختلال روان‌شناختی محسوب نمی‌شود، اما برای سودرسانی بالینی در افراد تقریباً نرمال قابل استفاده است و جزو score Z-های نسخه یازدهم طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها برای افراد غیر بیمار تعیین شده است. این تشخیص برای توصیف افرادی می‌باشد که به صورت تیپیک بیمار یا دچار اختلال شخصیت نیستند، اما مشکلات مرتبط با مدیریت زندگی دارند که باعث مسائل طبی شده و صرف هزینه برای جامعه و سیستم‌های درمانی را ایجاب می‌نماید5. محققین مزبور در نهایت به این نتیجه دست یافتند که تغییرات پیشنهادی باعث بهبود کارایی بالینی در تشخیص اختلال شخصیت و کاهش برچسب ننگآور آن شده و به تسهیل انتخاب درمان مناسب کمک می‌کند.

کلید واژه ها: تعدیل شخصیت, دشواری شخصیت, رویکرد ابعادی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.