Logo-doh

اهداف و حیطه های موضوعی: 

تصویر سلامت (Depiction of Health) فصلنامه علمی مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است که مقالات در زمینه تحقیقات در نظام سلامت (HSR) را در محورهای زیر به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی منتشر می کند:

1- مدیریت در سیستم سلامت
-  کیفیت در ارائه خدمات سلامت
- عدالت در سلامت
- مشارکت بیمار و جامعه؛ مشارکت بین بخشی در سیستم سلامت
2- اپیدمیولوژي و بار بیماريها در سیستم سلامت، بهداشت عمومی و پیشگیري از بیماريها
3-  محیط زیست و سلامت
4- اطلاعات سلامت و کتابداری
- سواد سلامت
5-  اقتصاد سلامت، سیاست گزاری در سلامت

 آرشیو الکترونیکی
تصویر سلامت بعنوان یک مجله دسترسی باز ، به منظور محافظت  و تضمین بقای مقالات منتشر شده در آرشیوهای دیجیتالی بین المللی و ملی نمایه می شود.

هزینه بررسی یا داوری (Charge):
تصویر سلامت هیچ هزینه ای برای انتشار و چاپ مقاله دریافت نمی کند و از هزینه های مربوط به بررسی مقالات نیز چشم پوشی شده است. هزینه های مربوط به انتشارات با دسترسی باز توسط معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تبریز تامین می گردد. برای دریافت اطلاعات بیشتر به بخش دسترسی باز و قوانین حق تالیف مراجعه فرمایید.

توافق نامه دسترسی باز
مجله تصویر سلامت نشریه ای با دسترسی باز است. تمامی محتوای نشریه بطور رایگان در اختیار کاربر یا موسسات است. کاربران مجاز به مطالعه، بارگذاری (دانلود)، کپی، پخش، چاپ، جستجو و همچنین لینک دهی به متن کامل مقالات هستند. کاربران همچنین می توانند از مقالات برای اهداف قانونی/غیر تجاری بدون نیاز به کسب مجوز از ناشر یا نویسنده اقدام نمایند.

حق تالیف و مجوز

حق تالیف آثار برای نویسندگان مقالاتی که در تصویر سلامت منتشر می‌شوند محفوظ است. تصویر سلامت، دسترسی آزاد و آنی را به مقالات فراهم می‌کند. مقالات در تصویر سلامت به عنوان مقالات با دسترسی باز منتشر گردیده و تحت قوانین (CC-By-NC)Creative Commons Attribution License پخش میگردند.

 دسترسی باز (Open Access):
مجله تصویر سلامت به صورت دسترسی باز منتشر می شود و از قوانین Open Access Statement پیروی می کند. در مقابل خواندن و بارگذاری کردن مقالات هزینه ای از استفاده کننده دریافت نمی شود. مقالات مجله تصوير سلامت به عنوان مقالات دسترسي آزاد تحت مجوز (CC-BY-NC)Creative Commons Attribution License منتشر می‌شوند. استفاده های غیر تجاری از مقالات به شرط ارجاع صحيح به اثر اصلي مجاز است.

فرآیند داوری:
مقالات رسیده به مجله تصویر سلامت اگر با محورهای (SCOPE) مجله همخوانی داشته باشد برای داوری ارسال می‌شوند وتوسط داوران موضوعی (Peer Review) داوری می‌شوند. مقالات رسیده ابتدا توسط داوران داخلی بررسی شده و اگر منطبق با محورهای مجله بوده و اخلاق نشر را رعایت کرده باشند به داوران مجله ارسال می‌شوند. معمولا مقالات به سه داور خارجي ارسال مي‌گردند. اگر توضيحات دو داور تفاوت قابل توجه داشته باشند، سر دبير ممکن است از داوران اطلاعات بيشتر بخواهد. نويسندگان در اولين فرصت در مورد تصميم سر دبير براي پذيرش يا بازبيني مقاله مطلع خواهند شد. فرآیند دریافت مقاله تا تصمیم گیری در مورد چاپ یا رد مقاله یک ماه و کل زمان پذیرش تا چاپ چهار ماه است. بعد از تایید مقاله از طرف داور مقاله، توسط ویراستار فارسی و انگلیسی بررسی شده و بعد از برطرف شدن ایرادات برای چاپ آماده می‌شوند. فرآیند داوری در مجله بصورت دوسوکور( Double-blind)  است (طی فرآیند داوری، نام نویسندگان مقاله برای داوران و بالعکس مشخص نیست).
ژورنال تصویر سلامت، سیاست "چاپ سریع" را دنبال می‌کند:
مدت زمان داوری: 4 (هفته)
مدت زمان پذیرش تا چاپ: حداقل 4 (ماه)
مقالاتی که فرآیند داوری‌های مقاله در دفتر مجله انجام گرفته و به نویسنده انعکاس داده شده‌است ولی دفتر مجله طی مدت دو الی سه هفته اصلاحیه‌ای مبنی بر نظرات داوری( و یا درخواست تمدید مدت برای ارسال اصلاحیه)دریافت نکرده است و در صورت عدم پاسخگویی نویسنده به مکاتبات، مقاله از فرآیند داوری وچاپ خارج می‌شود و نویسنده در صورت تمایل به چاپ لازم است مقاله را مجددا ارسال نماید.

 قوانین مربوط به سرقت ادبی:
نویسندگان بایستی از اخلاق نشر، به ویژه در مورد نویسندگی، ارسال دوگانه، سرقت ادبی، دستکاری تصاویر، تضاد منافع و تبعیت از استانداردهای اخلاق در پژوهش آگاهی داشته باشند. در موارد مشکوک به سوء رفتار احتمالی، استانداردها و دستورالعمل های COPE اعمال گردیده و توصیه های COPE در نظر گرفته خواهد شد.
اگر در زمان فرآیند داوری، سرقت ادبی تشخیص داده شود، ممکن است مقاله ارسالی رد شود. اگر سرقت ادبی بعد از انتشار تشخیص داده شود، حق صدور اصلاحیه یا بازپس گیری مقاله را بطور مناسب برای خود محفوظ می داریم . همچنین این حق را برای خود محفوظ می داریم که موارد مربوط به سرقت ادبی را چه قبل و چه بعد از انتشار به موسسه نویسندگان اطلاع دهیم. در صورت تشخیص سرقت ادبی بر اساس فلوچارت COPE عمل خواهد شد.
-در صورت موارد مشکوک به سرقت ادبی در مقاله ارسالی چه اقدامی باید انجام دهیم
-در صورت موارد مشکوک به سرقت ادبی در مقاله منتشر شده چه اقدامی باید انجام دهیم

 ناشر:
تصویر سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتشر می‌شود.

مجوز انتشار:
تصویر سلامت با مجوز انتشار 6116/88 صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موافقت اصولی به شماره 979/د/700 انتشار می‌یابد.

حق تالیف (Copy Right):

 از مؤلف(ان) خواسته می‌شود فرم پروانه انحصاری انتشار اثر خود در مجله به‌صورت دسترسی باز تحت مجوز کریتیو کامنز نسخه  ( CC- By- NCCreative Commons Attribution License را در زمان ارسال مقاله امضا و ضمیمه نمایند. حق تألیف و نشر (کپی رایت) اثر ارسالی برای مؤلف(ان) اثر محفوظ می‌ماند. مؤلفان آثار منتشره آزادند اثر منتشره خود در مجله را در مخازن مختلف ثبت/ درج/ وارد نمایند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه به سیاست کپی رایت و پروانه انتشار مراجعه نمایید.