Logo-doh
تصویر سلامت. 1400؛12(4): 417-425.
doi: 10.34172/doh.2021.39
  تعداد مشاهده چکیده: 320
  تعداد دانلود PDF: 128

اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت

مقاله پژوهشی

شیوع ناهنجاری ­های مادرزادی و نقص­ های تولد در شمال غرب ایران

فائزه طریقت 1 ORCID logo، عرفان گلشن 1، سعید دستگیری 2* ORCID logo

1 کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: saeed.dastgiri@gmail.com

چکیده

زمینه و اهداف

سالانه در جهان حدود سیصد هزار نوزاد در 28 روز اول زندگی به علت ابتلا به ناهنجاری های مادرزادی می میرند. سایر نوزادان، اغلب با ناتوانی های مختلف در سنین بالاتر در طول زندگی مواجه خواهند شد. اغلب موارد نقص های تولد در کشورهای با درآمد پائین و متوسط رخ می دهد. در ایران، سالانه بیش از یکصد هزار مورد از ناهنجاری های مادرزادی برآورد می‌شود که بیش از هفتاد درصد آن‌ها قابل پیشگیری می‌باشند. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای به تعیین شیوع ناهنجاری‌های مادرزادی در یک بازه طولانی مدت در ایران نپرداخته است، این مطالعه با هدف برآورد شیوع انواع نقص های تولد در شمال غرب ایران براساس دادههای رجیستری TRoCA انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه، تولدهای ثبت شده در رجیستری TRoCA در دو دهه بین سال های 1379 تا 1399 برای برآورد شیوع کلی و بر حسب انواع مختلف ناهنجاریها براساس طبقهبندی ICD-10 مورد بررسی قرار گرفت. شیوع کلی با تقسیم تعداد موارد گزارش شده به تعداد کل تولدهای زنده و مرده در منطقه در بازه زمانی مشخص شده به دست آمده است. در موارد مورد نیاز نیز، حدود اطمینان نود و -پنج محاسبه شده است.

یافته ها

در این مطالعه مجموعا 297734 تولد ثبت شده در رجیستری TRoCA در دو دهه گذشته بررسی شد. شیوع کلی مادرزادی در این مطالعه 9/262 در ده هزار تولد به دست آمد (CI95%: 257.2–268.7). ناهنجاری‌های سیستم ادراری تناسلی (59.2 per 10 000 births, 95% CI: 56.5–62.0)، نقص های اندامی (46.3 per 10 000 births, 95% CI: 43.9.5–48.8)، ناهنجاری‌های سیستم عصبی (39.4 per 10 000 births, 95% CI: 37.2–41.7)، ناهنجاری‌های گوارشی (27.8 per 10 000 births, 95% CI: 25.9–29.7) و ناهنجاری‌های مادرزادی قلبی (37.1 per 10 000 births, 95% CI: 34.9–39.3) مسئول ۸۰ درصد نقصهای تولد در منطقه بودند. طی این بازه زمانی شیوع ناهنجاری‌های مادرزادی سیر افزایشی حدود سه برابری داشت. اغلب موارد ابتلا مذکر بودند (3/61 درصد) و ازدواج فامیلی در 5/12 درصد از والدین دارای فرزند مبتلا مشاهده شد.

نتیجه گیری

تهیه برنامه های خدمات مراقبتی متناسب با وقوع ناهنجاری‌های مادرزادی جهت غربالگریهای قبل از تولد با توجه به شیوع قابل توجه انواع ناهنجاری‌های مادرزادی در کشور توصیه می شود.


کلید واژه ها: ناهنجاری های مادرزادی, شیوع, نقص های تولد, ایران
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 20 تیر 1400
بازنگری: 13 شهریور 1400
پذیرفته‌شده: 15 شهریور 1400
انتشار الکترونیکی: 01 آذر 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)