Logo-doh
ثبت‌شده: 28 خرداد 1399
بازنگری: 03 تیر 1399
پذیرفته‌شده: 04 تیر 1399
انتشار الکترونیکی: 13 مهر 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

doh. 1399؛11(3): 290-297.
DOI: 10.34172/doh.2020.36
  تعداد مشاهده چکیده: 366
  تعداد دانلود PDF: 168

مقاله پژوهشی

درس­های آموخته­ شده از عملکرد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پاندمی کووید-19

سارا فرهنگ 1* ORCID logo، مهران سیف فرشد 2 ORCID logo، خسرو ادیب کیا 3 ORCID logo، حسین صمدی کفیل 4 ORCID logo، محمد سمیعی 5 ORCID logo، محمدحسین صومی 6 ORCID logo

1 گروه روان¬پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3 گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4 مرکز تحقیقات ریزفناوری داروئی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
5 گروه میکروب¬شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
6 گروه میکروب¬شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
7 گروه بیماری¬های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

زمينه و اهداف: انتشار اطلاعات بدون مبنای پژوهشی درباره ی پاندمی کروناویروس جدید (2019) در حال حاضر به دغدغه ی جامعه ی جهانی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل عملکرد، برنامه ریزی و انعطاف پذیری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پاسخ به بحران پاندمی کروناویروس جدید و تولید و انتشار اطلاعات مبتنی بر شواهد انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مطالعات سازمانی (Organizational study) بوده و به روش توصیفی انجام شده است. پس از اعلام فراخوان پذیرش طرح های پژوهشی در مورد COVID-19 از طریق وب سایت رسمی دانشگاه، روند جدیدی برای بررسی پروژه های پیشنهادی تعریف شد. عامل زمان و تأکید بر تولید شواهد از اولویت های این روند جدید جذب و بررسی فرایندها در بحران کرونا ویروس بود. داوری با استفاده از روش های الکترونیک، و برگزاری جلسات بحث مجازی انجام گرفت. داده های کمی در MS Excel ویرایش 16 انجام شد و نتایج به صورت جدول و نمودار ارائه شد.
یافته ها: با توجه به فوریت تجمیع شواهد، داوری توسط تیم علمی در طی حداکثر 72 ساعت و داوری توسط تیم اخلاقی در طی 24 ساعت (بدون احتساب زمان سپری شده در دست مجریان طرح) انجام شد. تعداد 64 پروژه ی تحقیقاتی و فناورانه در اولویت برنامه های معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفت. انجام داوری ها در کمترین زمان ممکن، رویکرد تعاملی روند بررسی طرح ها و مبتنی بر مسئله بودن موضوعات مصوب از مهم ترین دستاوردها بودند.
نتيجه گيري: تجربه های به دست آمده نشان داد که فعالیت های انسجام یافته ی سازمانی در حوزه ی پژوهش و انعطاف پذیری در فرایندها نقش قابل توجهی در برخورد با اپیدمی ها و بحران ها و در راستای فائق آمدن بر موانع و چالش ها و تولید شواهد علمی دارد.

کلید واژه ها: کووید-19, پژوهش, مدیریت, فرایندها
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.