Logo-doh
ثبت‌شده: 14 مهر 1399
پذیرفته‌شده: 14 مهر 1399
انتشار الکترونیکی: 14 مهر 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

doh. 1399؛11(3): 200-201.
DOI: 10.34172/doh.2020.27
  تعداد مشاهده چکیده: 432
  تعداد دانلود PDF: 249

نامه به سردبیر

آیا کووید-19 مسیر رابطه­ ی تأثیر استنادی و تأثیر اجتماعی مقالات پژوهشی را تغییر می­دهد؟

وحیده زارع گاوگانی 1* ORCID logo

1 مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

محدودیت‌های مالی برای حمایت تحقیقات در بسیاری از کشورها از جمله ایران باعث شده است که نگاه نقادانه به روش های سنجش اثر پژوهش ها وجود داشته باشد. امروزه اتکای صرف بر روی معیارهای استنادی برای اندازه گیری بهره وری پژوهش برای سازمان ها توجیه پذیر نیست. مؤسسات و دانشگاه ها بیشتر به این توجه دارند که تا چه اندازه پژوهش های آ ن ها توانسته به نیازهای جامعه جواب دهد و مشکلات موجود را حل کند (1). بنابراین، سازمان‌ها برآنند تا ابزارها و روش های کامل تری برای اندازه گیری اثر پژوهش پیدا کنند که مبتنی بر استناد نباشد؛ زیرا در شاخص فراوانی تعداد استناد، بهره مندی کل جامعه مانند صاحبان حرف، پزشکان، آموزشگران و عموم مردم از اثر منتشر شده به بهای استفاده ی جامعه ی محدود «پژوهشگران دیگر» نادیده گرفته می شود (3،2). به علاوه روش های پیشنهادی دیگر مانند تبلور آثار پژوهش در صنعت، ثبت اختراعات ، کیفیت زندگی، اقتصاد و بازار کار نیز به خاطر شکاف زمانی بین پژوهش و استفاده با تردید مواجه شده است.
کلید واژه ها: کووید-19, تاثیر استنادی, تاثیر اجتماعی, تاثیر پژوهش
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.